Менің туған өлкем циклі 42 сериясы

#Танысыңызжаңакітап

Латын әліпбиіне көшу:ғылыми-тәжірибелік негіздер, даму процесі және басты мәселелер. –Астана: «Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы» КеАҚ,2018. -280 бет.

 

Жинақта Ұлттық комиссия жанындағы жұмыс топтарының жаңа әліпби емле ережелерін әзірлеу, оларды сынамадан өткізу, сараптау, талқылау жұмыстарының барысы баяндалады. Сонымен бірге әліпби және оның емле ережелерін байланысты ғылыми мақалалар мен ұйымдастыру жұмыстары туралы ақпараттар енгізілген.

Бұл ұжымдық жинақ тілтанушы ғалымдар мен мамандарға, сондай-ақ студенттер, магистранттар,докторанттарға және әліпби, оның емле ережелерін қызықтыратын көпшілік қауымға арналған.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *