АХМЕТОВ Әбдірашит/АХМЕТОВ Абдрашит

АХМЕТОВ Әбдірашит – 1912 жылы 5 мамырда Ақмола облысының Атбасар уезіндегі №3 ауылында туған.

         Жетіжылдық мектепті бітірген соң, бір қыс ауылдық мектепте оқытушы болып істейді де, Мәскеудегі Түсті металлургия институты жанындағы жұмысшы факультетіне оқуға түседі. (1932-1950) партия-кеңес органдарында жауапты қызметтерде болған. 1950 жылдан бастап баспасөз жұмысына бірыңғай ауысқан. «Ара» – «Шмель» журналдары, «Қазақ әдебиеті» газеті редакцияларында жауапты хатшы, Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің жауапты ұйымдастырушысы, «Қазақстан» баспасында, республикалық «Білім» қоғамында аға редактор, КСРО Әдебиет қоры қазақ бөлімінің директоры болған.

Ол, негізінде, көркем аударма саласында еңбек етті: А.П. Чеховтың «Жылқы аттас фамилия» әңгімесін, «Аю» мен «Юбилей» пьесаларын, Оноре де Бальзактың «Горио атай» романын, Г.Санкеевичтің «Нан үшін» повесін, А.Гайдардың «Барабаншы бала тағдыры» повесін, Шолом-Алейхемнің «Сергелдең болған сарбаздар», А. Паумшитялистің «Көршілер», А.Степановтың «Порт-Артур» (ІІ кітабы), «Звонаревтер әулеті» (І,ІІ кітаптар) романдарын, араб ертегілері «Бағдат сайқалын» және көптеген пьесалар мен кинофильмдерді қазақшаға аударды.

АХМЕТОВ Абдрашит – родился 5 мая 1912 года в селе №3 Атбасарского района Акмолинской области.

После окончания семилетней школы он одну зиму проработал учителем в сельской школе и поступил на рабочий факультет в Институт цветной металлургии в Москве. В 1932-1950г.г. занимал ответственные должности в партийно-советских органах. С 1950 года он был членом прессы. Был ответственным секретарем журнала «Ара» – «Шмель», газеты «Қазақ әдебиеті», ответственным организатором Совета Министров Казахской ССР, главным редактором издательства «Казахстан», республиканского общества «Білім», директором Казахского отделения Литфонда СССР.

Работал в основном в области художественного перевода. Перевелна казахский язык повесть А.П. Чехова«Фамилия коня», пьесы «Медведь» и «Юбилей», роман Оноре де Бальзака «Горио Атай», повесть Г. Санкеевича «На хлеб», повесть А. Гайдара «Судьба барабанщика», Шолом -Алейхема «Сергельден», «Соседи» А. Паумшитялиса, «Порт-Артур» А.Степанова (книга II), «Династия Звонаревых» (книги I, II), арабские сказки «Багдадская лиса» и многие пьесы и кинофильмы.

Шығармалары/Произведении:

Ахметов Әбдірашит. Былғары пальто: Әнгімелер /Ахметов Әбдірашит.- Алматы: Жазушы, 1981.- 127 бет