Танысыңыздар: Ғалым Мұсатай!

Математика профессоры, ғалым-этнограф Есмағанбет Мұсатай Ғалымұлы өзінің шығармашылы мен өмір баяны туралы айтып берді.

Ғалым Мұсатай өлкетанушы ретінде Қазақстанның атақты тұлғаларының сөздерін жинақтайды. Автор атығай, уақ, керей, найман, қыпшақ сияқты көптеген мәдениеттер мен руларды зерттеу бойынша өз зерттеулерін «Атығай этнологиясы», «Қыпшақтар» және т. б. кітаптарында жариялайды.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *